Специализирани сме се в разработването на уеб базирани софтуерни приложения.
Фокусът ни е върху системи в следните области:

Read more...

Опитът ни научи, че промяната е генетична характеристика на работата ни  и думата software не е случайно словосъчетание.

С течение на времето формирахме прост, не-бюрократичен процес за разработка на софтуерни приложения, който доказа своята ефективност. Извършваме разработването на къси итерации (обикновено в рамките на 3-4 седмици). Стартираме с най-важната функционалност по преценка на клиента. На всеки етап клиентът ни получава работеща версия на софтуера, а ние своето възнаграждение. След всеки етап клиентът приоритизира оставащите функционалности или добавя нови.Така последователно с минимални инвестиции (многократно по-ниски от стойността на големите софтуерни системи) клиентът ни получава работеща система, с  която бързо ускорява процесите в най-невралгичните точки на бизнеса си. За него е по-лесно да се ориентира в последващите си искания и най-вече да ги съобрази с последните промените на пазара.

Read more...

Изграждаме уеб базирани системи от последно поколение.

Поддръжката на нашите системи е 24/7 online режим.

Поради спецификата на системите, които изграждаме това е лесно осъществимо, гарантирайки високо качество на поддръжката (мълниеносна реакция) при много ясни правила и ангажименти по отношение на системите за сигурност.

Повечето мениджъри смятат, че "разбират процесите, които се извършват текущо в техните организации", но ежедневно безпроблемната работа се нарушава с "гасене на пожари", инцидентни дейности, с ad hock процедури  и т.н. Повтаряема  констатция при анализиране на причините от всички участници се определя най-често с фразата "липса на организация".

Read more...

Годините натрупан опит в разработването на софтуерни приложения със сложна архитектура и систематичните знания по отношение на различните архитектурни принципи, върху които са изграждани и се изграждат съвременните информационни системи на предприятията ни помагат да бъдем едни от най-добрите софтуерни компании за реализиране на интегрирани решения в България.

Read more...

Няма ръководител, който не е разбрал, че от 2000 година насам правенето на бизнес е коренно променено:

 • Моделите и правилата на старата индустриална икономика са престанали да действат или са крайно неефективни.
 • Линейната предсказуемост на икономическото развитие е заменена с експлозивна промяна и хаос, в който трудно се определят тенденциите.
 • Пазарите се променят с неимоверна скорост.
 • Жизненият цикъл на продуктите и технологиите се скъсява с нарастващи темпове.
 • Увеличеният достъп до информация стимулира глобализацията и предизвиква хиперконкуренция.

  Read more...


Провеждаме специализирани курсове по съвременни методики и практики за управление на бизнес процеси и бизнес системи:

За бизнес ръководители:

 • управление на процеси (BPM) Системи за управление на процеси (BPMS)
 • управление на взаимоотношенията с клиенти, доставчици, партньори (CRM)
 • управление на веригата на доставки (SCM)
 • Tеория на ограниченията (ToC)
 • Стройните методи
 • Управление на критичната верига

  Read more...