Team@Work - CM (Contact Mnagament) e уеб-базиран софтуер за управление на контактна информация и проследяване на взаимоотношенията с различни субекти на бизнес средата.

продължава>

Съдържание на основните приложения:

Контрагенти

 • обща база данни съдържаща всички бизнес единици - клиенти, доставчици, партньори, конкуренти, потенциални клиенти и партньори и т.н.
 • голям набор от номенклатурни полета, за класифициране на контрагентите по множество параметри и филтриране на извадки по подходящ начин - възможно е допълнително дефиниране на неограничен брой полета
 • различни видове данни, асоциирани с контрагент - адреси, телефони, фирмени е-мейли, сайт, брой служители, видове и обеми дейност, типове взаимоотношения, рейтинги, класификации, и т.н. (неограничен брой допълнителни полета)
 • кредитен рейтинг на клиент - по критерии и скала определени от вътрешно фирмените правила
 • моментен скрининг на клиент - основни параметри и индикатори изведени на първи екран

  продължава>

Team@Work - CM се съсредоточава върху събирането, споделянето и управлението на информация и процеси, касаещи взаимоотношенията с партниращи и конкуренти организации и контакти.

продължава>

 • знания за клиентите, базирани на реални данни, а не на обобщения и предположения - възможности за детайлен анализ от различни BI приложения в последващ етап

  продължава>

 • лесно използваема система - притежава простотата и леснината за работа в Интернет среда
 • осигурява 360° визия за всеки клиент

  продължава>

 • лесно се интегрира в съществуващата среда
 • собствена политика за сигурност, която не нарушава съществуващите политики
 • безпроблемно работи върху различни операционни системи