• Дейности, касаещи различни партньори могат да бъдат моделирани в работните схеми на организацията - така партньорски организации (клиенти, доставчици и т.н.) лесно и бързо се интегрират в точно определени точки на бизнеса и лесно се координират.

  продължава>

 • Всеки има ясен, разбираем, подробен и актуален списък с всички персонални задачи по всяко време (системата  работи и в Интернет среда).

 • Приоритетите на работа са ясни и точно определени.

  продължава>

 • Системата може лесно да бъде надградена върху всяка съществуваща ИТ инфраструктура без да усложнява или намалява нейната надеждност или сигурност.

  продължава>

 • Пълен контрол на дейността в бизнес единиците:
    - проекти,
    - задачи,
   - натовареност на служителите,
  - срокове на изпълнение,
  - актуалност на документи
  - и т.н

  продължава>