Team@Work_BPM - мониторинг и контрол

Основното предназначение на Team@Work е управлението на процеси, проекти и екипи в реално време. Когато управляваме, ние реално наблюдаваме критични бизнес параметри, следим тенденциите и предприемаме действия когато параметър излезе извън стандартното си отклонение.

Read more...