За нас

Нашата мисия е да създаваме ефективност в малките и средни предприятия. Постигаме го като:

  • Разработваме специализирани софтуерни решения на базата на уеб платформи за автоматизиране на работни процеси , изпълнявани основно от хора.

    продължава>

Днес, когато информацията е общодостъпна и познанието се разпространява повсеместно, единственото конкурентно предимство, с което компаниите могат да се борят на пазара, е СКОРОСТТА - скоростта на създаване и предлагане на нови продукти, скоростта на предоставяне и обновяване на предлаганите услуги (качеството вече не е конкурентно предимство, а задължителен елемент). Ето защо нашата основна дейност е насочена в подпомагане усилията на нашите клиенти да ускорят работните си процеси.

продължава>

Ефективни Софтуерни Системи ООД (ЕСС) е създадена през 2001 г. от екип от софтуерни специалисти с богат опит в разработката на сложни софтуерни системи за нуждите на телекомуникационния пазар.  

продължава>

Това, което ни отличава от всички останали компании е комбинацията от знания и опит както по отношение на методиките, които помагат на бизнеса бързо да се променя и успешно да се конкурира, така и на ИТ технологиите, които предоставят средствата това да бъде реализирано.

продължава>

  • "С годините човек помъдрява" - ръководният екип на компанията притежава повече от 18 години опит в разработването и внедряването на информационни системи от различен характер в множество индустрии. Човек натрупва практики, знания  и придобива интуиция, която трудно може да бъде преподадена в университет.

    продължава>