Практиката от последните две десетилетия показва, че класическата теория за управление на проекти не работи добре в областите, които се характеризират с много бързо развитие на технологиите и методите на работа. Такива са например производството на потребителски стоки, медиите, маркетингът и др.

Read more...

От 60-те години на миналия век насам се полагат систематични усилия ИТ да се превърне от „свободно изкуство“ в индустриална дисциплина със съответните формални процедури и процеси. Но борбата с постоянните промени си остава най-важният проблем при ИТ проектите. Необходим е радикално различен способ за управление на проекти в силно нестабилна среда.

Read more...

Интересът, проявяван напоследък към методологията ВРМ (Business Process Management) и системите управление на бизнес процеси (BPMS) не е случаен. Той е мотивиран от чисто икономически, а не от технологични предпоставки. BPMS е не просто пакет от приложения за планиране, бюджетиране, прогнозиране и т.н., а единна основа за разработка на стратегия, планиране, мониторинг и оперативно реагиране при настъпващи промени.

Read more...

Управлението на бизнес процесите и системите за тяхното управление, уеб услугите и SOA трайно се настаниха в публичното пространство. Създава се впечатлението обаче, че има разминаване в разбирането на двата аспекта на проблема – оперативният и технологичният.

Read more...

Според една ирландска поговорка „когато Господ е създал времето, той го е направил достатъчно“. От друга страна, бащата на съвременната теория за управление на качеството - У. Е. Деминг ( твърди, че „Времето е най-редкия бизнес ресурс“. Истина е, че времето винаги не достига. Уж все планираме, предвиждаме резерви, борим се за по-дълги („реалистични“) срокове, следим процесите отблизо и пак над 70% от проектите закъсняват.

Read more...

В много случаи организациите получават неприемливо дълги срокове за проектите си, макар че при планирането следват логична и сигурна процедура. Два подхода за решаване на този проблем са PERT анализите и методът на критичната верига.

Read more...

Управлението на бизнес процесите (BMP) се оказва новата трибуквена абревиатура бързо навлизаща в речника на бизнес консултанти, софтуерни производители и интегратори. Причините поради които бизнес процесите са „на мода“са чисто икономически. В основата им е ожесточената борба за всеки клиент и необходимостта от радикално ускоряване на бизнеса. Концепцията BPM подпомага постигането на тези цели, предоставяйки нова „координата“ на мислене, допълваща понятията, свързани с управлението на ресурсите и клиентите.

Read more...

Ежедневното координиране и синхронизиране на дейностите е важен аспект от управлението на проекта, който обаче често се игнорира. Прилагането на някои изпитани подходи дава възможност на ръководителите да преценят по-лесно и по-точно кога и какви усилия ще са нужни, кои задачи могат да бъдат отлагани и кои не .

Read more...

Бурният възход на „дот-ком“ бизнеса преди години доведе до ново ниво на използване на технологиите. Скоростта на комуникациите се повиши рязко, нови технологии и услуги бързо преминаха от категорията на „екзотични“ към „масови“. Софтуерни системи, доскоро достъпни само за огромните компании, сега са ежедневие в много малки и средни фирми. Стратегиите за достъп до пазара, както и инструментите, свързани с тях са общо-достъпни. Пазарът на труда се насити с добре обучени специалисти по комуникации, софтуерни технологии и маркетинг. След отливането на дот-ком вълната фирмите се казаха в необичайната ситуация да нямат ясна представа как да се борят за конкурентно предимство. С по-добри технологии? - конкурентите имат същите. С по-добри качество, цени, маркетинг, обслужване? - на конкурентите са същите ...

Read more...

Жизненият цикъл на продуктите и технологиите се скъсява с нарастващи темпове. Правилата на играта се променят - в битката за пазарен дял побеждава не по-големият, а по-бързият. Основен двигател на растежа вече не е капиталът, а качеството на ресурсите - хората и технологиите.

Read more...