Това, което ни отличава от всички останали компании е комбинацията от знания и опит както по отношение на методиките, които помагат на бизнеса бързо да се променя и успешно да се конкурира, така и на ИТ технологиите, които предоставят средствата това да бъде реализирано.

Отличаваме се от компаниите разработващи софтуер в качеството и дълбочината на познания по отношение на модерните технологии за управление на бизнеса:

 • системите за управление на процеси
 • за управление на качеството
 • за управление на знанията
 • за управление на съдържанието
 • за управление на информацията
 • и др.

по отношение на съвременните методологии, които успешните фирми използват като:

 • LEAN,
 • Теория на ограниченията
 • CCPM
 • Agile
 • и др.
както и по критериите за анализ и оценка на различните бизнес ситуации и прилагането на подходящите иновационни практики.

Отличаваме се от консултантските компании по отношение нивото на знания, опит и интуиция в архитектурното изграждане, разработване и интегриране на информационни системи. Отличава ни начина, по който разглеждаме, оценяваме, познаваме и прилагаме различните елементи на модерните архитектурни системи от типа на

 • SOA
 • ESB
 • и др.
Ние не само даваме съвет, ние го реализираме ...

Работим по различен начин. Правим кратки свързани разработки оптимизирайки най-критичните според клиента процеси. Така последователно с минимални инвестиции (многократно по-ниски от стойността на големите софтуерни системи) клиентът ни получава бързо ускоряване на процесите в най-невралгичните точки на бизнеса си. За него е по-лесно да се ориентира в последващите си изисквания и най-вече да ги съобрази с последните промените на пазара.

В момента сме едни от най-добрите в тази сфера на бизнеса в България.