Брой лицензи Цена в евро
единичен лиценз
200 евро/потребител

Закупувате толкова лиценза, колкото потребители ще използват системата. Лицензите са персонални.

Винаги можете да преминете от абонаментен към продуктов лиценз.
Имате право на намаление на закупен продуктов лиценз, използван като абонаментен за последните три месеца.
Минималният общ брой  (абонаментни + продуктови) лицензи не може да бъде по-малък от 5 броя.

Всички цени са без включен ДДС.