Съдържание на статията
Предприятие в реално време- печелившата стратегия за управление на промените
стр.2 - Нарастваща комплексност; Информацията; Силата на Интернет; Промяната; Глобализацията; Нови трудови взаимоотношения; Кпиталови пазари
стр.3 - Предприятията в реално време
Всички страници

Предприятията на реалното време

Компаниите и индустриите днес осъзнават, че традиционните методи за управление на бизнес процесите не могат адекватно да се справят с хаоса в днешната работна среда. Те трябва да се съобразяват с множество разнообразни фактори: стратегии, собственици, инвеститори, служители, финанси, процеси, продукти, доставчици, клиенти и конкуренти. Ето защо разнообразието от бизнес модели и противоречащи си бизнес стратегии е толкова голямо.

Управлението в реално време е най-добрият начин за реакция на динамичните промени, с които организациите ежедневно се сблъскват. Банките, консултантските компании, ИТ фирмите, компаниите разработващи софтуер, юридическите фирми, правителствените и международни организации и др., програмират бизнеса си основно по фактора време. Техният успех зависи от уменията им да повишават вътрешната си ефективност и да управляват непрекъснато увеличаващите се потоци от информация, изисквания, допълнителни ресурси или наложителни промени.

Терминът "предприятие в реално време" (Real Time Enterprise- RTE), въведен за първи път от експертите на Гартнер, сам по себе си е напредничава бизнес стратегия за постоянно наличие на актуална и акуратна информация, необходима както на ръководителите и служителите на предприятието, така и на корпоративните партньори и клиенти. Някои определят RTE като стратегия, която се стреми да реши проблемите с "изненадата", стараейки се да отчете предупрежденията, които винаги съществуват преди неблагоприятното развитие или сигнализират за появила се бизнес възможност. Практиката ни дава нагледни примери в подкрепа на тази стратегия. В колата си всеки има системи, които в реално време му дават информация за скоростта, за изминатия път, за наличното гориво и т.н., гарантирайки надеждно шофиране, но когато влезем в офиса, започваме да караме на тъмно, като не подхранваме с данни интуицията си. Разбира се, повече реална информация не винаги може да предотврати критичната ситуация, но ще засили сензорите ни за засичане на флуктуации в данните.

Предприятията в реално време за резултат от новостите в бизнеса и технологиите, които навлизат с невероятна сила. Почти целият свят днес е свързан и бизнес моделите се променят, за да се превърнат в глобални и широко разпределени. Нуждата от достъп в реално време, интеграция, контрол на операциите и осигуряването на продуктивност през цялото денонощие е неимоверна. Комуникационните технологии предоставиха средата за това (през мобилни телефони, Web страници, портали, SMS и т.н.). Web услугите навлизат все повече и оказват драматично въздействие, улеснявайки интеграцията на приложенията и предоставяйки информация в реално време до места, които сегашните системи не бяха в състояние да достигнат.

RTE означава максимално автоматизиране на връзките между бизнес процесите, приложенията и хората във възможно най-голяма степен. По света все повече се разработват софтуерни приложения за наблюдение в реално време на различни бизнес процеси, за контролиране на изпълнението и автоматизиране на потока от работните процеси. Макар не масово разпространени и намиращи се в зората на своята експанзия, тези системи доказано повишават продуктивността, осигурявайки по-добра оптимизация на работните процеси и по-голяма ефективност на действията.

RTE е търсеното решение за премахването на забавянията и употребата на скоростта като конкурентно средство. Детайлното планиране, разработването на многовариантни стратегии и сценарии, предоставянето на точна и реална информация и делегирането на права за взимане на решения в реално време са новите организационни практики, които успешните организации прилагат. Една от основните характеристики е капитализирането на технологиите, максималната адаптивност и поддържането на интегрирана комуникационна среда, в която служители, мениджъри, бизнес партньори, доставчици и клиенти  ефективно си взаимодействат в реално време при ясни, синхронизирани и специализирани правила.

Валентина Николова

Виж оригинала...