Съдържание на статията
Предприятие в реално време- печелившата стратегия за управление на промените
стр.2 - Нарастваща комплексност; Информацията; Силата на Интернет; Промяната; Глобализацията; Нови трудови взаимоотношения; Кпиталови пазари
стр.3 - Предприятията в реално време
Всички страници

Нарастваща комплексност

Бизнес пространството, технологиите, процесите и бизнес моделите стават все по-сложни. Нови характеристики се добавят към вече съществуващите, повишавайки сложността и предоставяйки нови възможности за тези, които успешно навигират в новата среда, но тази комплексност често възпрепятства постигането на по-големи размери и създаването на по-голяма стойност.

Информацията

Информацията става лесно достъпна моментално до най-отдалечените точки на света. Клиенти, конкуренти и създатели на нови продукти имат незабавен достъп до нея. Технологичната промяна, по-специално промените в информационните и комуникационните технологии породиха Информационната ера и я преобразяват в Ера на знанието.

Знанията и постоянното усъвършенстване са вече критични елементи на успеха. Уменията и способностите се превърнаха в доминантен капитал. позиционирането на научните знания като първостепенен източник на капитал определя новата икономика да бъде водена от тези, които могат ефективно да използват знанията - които ги откриват и комбинират в нови продукти и услуги по-бързо от конкурентите си.

Силата на Интернет

Интернет фундаментално промени начините на правене на бизнес и критериите за конкурентноспособност. С появата на новите възможности за създаване и доставяне на продукти и услуги онлайн правилата на играта изключително се ожесточиха. Интернет предостави повсеместен достъп до огромен брой конкуренти, технологии, идеи, модели, процеси, изисквания на потребителите и т.н.

Промяната

Това е прозорецът, през който бъдещето навлиза в нашия живот. Тя е навсякъде около нас и в най-различни форми. Не можем да се борим с нея - можем да я забавим или отклоним, но не и да я спрем. За да оцелеем, трябва да гледаме на нея като приятел, който ни предоставя възможности за растеж и напредък. Откриването и оползотворяването на възможностите, които другите не виждат, е ключът към успеха. Както е казал Чарлз Дарвин: "не най-силният и интелигентен от разновидностите оцелява, а най-адаптивният."

Глобализацията

Глобализацията не е новост, но днес е много по-бърза повсеместна. Разстоянията вече не са бариера. Пазарите се глобализират скоростно, както и компаниите, които се състезават на тях. Географската близост вече не е задължителна за съвместната работа на хората.

Нови трудови взаимоотношения

Взаимоотношенията между фирмите и служителите се променят. Хората се превръщат в най-важния капитал на всяка компания. Добре образованите, добре ръководени и високо мотивирани служители имат критично важно значение за развитието и изпълнението на печеливши стратегии. Днес правилното предоставяне на права за взимане на решения на всяко ниво в организационната структура е един от определящите фактори за ефикасността и адаптивността на всяко предприятие.

Капиталови пазари

Развитието на капиталовите пазари е огромно. Новите инвеститори с добре информирани, изключителни новатори и активисти, които по същество са двигатели на промяната, изисквайки превъзходно качество и корпоративна прозрачност.