Съдържание на статията
5 начина да (не) губим време при изпълнение на проекти
стр.2 - Закон на Паркинсън
стр.3 - Перфекционизъм
стр.4 - Мултитаскинг
стр.5 - Загуба на положителна вариация
Всички страници

3. Перфекционизъм

„По-доброто е враг на доброто“. Перфекционизмът до голяма степен е обратен на закона на Паркинсън. В този случай изпълнителят на задачата отдавна е готов с достатъчно добро решение но го преработва, шлифова, подобрява, „украсява“ дотогава, докато има време (според него). Големият риск е, че когато времето изтече текущата итерация може да не е в завършен вид, започват уговорки от типа ... „дайте ми още 2 дни и ще видите чудеса“. В повечето случаи отдавна съществува достатъчно добро решение, а последващите „подобрения“ са напълно излишни и извън рамките на конкретния проект - правят се неща, които никой никога не е искал. Може да се спори, че човекът не е „мързелувал“, а е направил нещо, което би било полезно при много други случаи и в много други проекти. Това е валиден аргумент в една по-широка стратегическа перспектива, но конкретно за дадения проект действието е вредно. Освен възможното забавяне и консумацията на ресурси, ситуацията е некоректна както спрямо останалите участници в проекта, така и спрямо инвеститорите и потребителите на резултата. Те буквално носят на гърба си и финансират дейност, от която нямат никаква пряка полза. Ако считаме, че наистина има стратегическа полза от такава разработка, за нея трябва да стартираме отделен проект.

Контрамерки

Контрамерките са комбинация от действия засягащи работната етика и работните процеси. Всяка задача от проекта трябва да има ясно дефинирани критерии за завършване. Изпълнителят трябва веднага да приключи задачата щом тези критерии бъдат изпълнени. Трябва обаче да не пропускаме и другата страна на медала. Този симптом отново е свързан с работната етика, но не с мързелуването и „скатаването“, а обратно – с прекаления ентусиазъм. Грубото административно подтискане на ентусиазма обаче води до загуба на мотивация. Ако просто наложим дисциплината за приключване на задача при изпълнение на критерия за завършване можем да изхвърлим бебето заедно с водата. Наред с дисциплината трябва да осигурим достатъчно механизми за предлагане и обсъждане на варианти и подобрения на работата: системи за управление на знанието, фирмени форуми, блогове, семинари, или просто свободни дискусии.