Съдържание на статията
Управление на бизнес процесите: колко, как, защо?
стр.2 Процеси, в които участват само хора
стр.3 Автоматизирано изпълнение на дейности
стр.4 Законодателство и самоуправление на SOA организираната система
стр.5 Рефлективност-реакция на външни събития
Всички страници

“Рефлективност” - реакция на външни събития. Event-driven architecture

Всяко живо същество притежава способността да реагира на външни събития. Почти всичко, което правим е не защото така ни е хрумнало, а като реакция на някакво външно събитие. Същото е положението в бизнеса. Ние отговаряме на запитвания от клиенти, попълваме запасите си, когато намалеят, подготвяме се за участие в мероприятия на точно определена дата... Хубаво би било нашата автоматизирана и интегрирана IT система да реагира сама поне в някои случаи. Например:

  • при получаване на и-мейл на адреса за клиентска поддръжка системата автоматично да стартира съответния процес
  • всяка неделя да се изготвят серия справки за изминалата седмица, да се форматират и да се изпращат на съответните ръководители така, че в понеделник сутринта те да имат информацията получена на и-мейла си
  • всеки месец на десето число да се изчисляват и пускат плащанията към НОИ.

Какво представлява

Event-driven Architecture е концепция, според която системата трябва да реагира на всяко значимо за бизнеса събитие. Събитията могат да имат както позитивен, така и негативен ефект върху бизнеса. Реакциите могат да бъдат както просто информиране на съответни отговорници, така и активни действия: отделни операции или стартиране на процеси. Според характера си събитията се делят на два вида: нотификации и таймери. Нотификациите са инцидентни събития. Те възникват случайно и еднократно. Пример за това е запитване на клиент. Таймерите са периодични събития, които възникват по определена схема във времето. Плащането на заплати е такова събитие. Според мястото си на възникване събитията могат да бъдат вътрешни и външни. Вътрешните се предизвикват от ежедневната дейност на фирмата и се съобщават на системата от някоя от интегрираните бизнес системи, например ERP. За външните събития трябва да се създадат специални “сензори”. Това могат да бъдат уеб форми, които клиентът попълва, електронни магазини, специални и-мейли за поддръжка и т.н. Инициативата “електронно правителство” е един голям и сложен пример. Но “сензорите” могат да бъдат и уеб услуги, публикувани на общодостъпно място. Това е “покана” на външни приложения да се възползват от нашите услуги. Примери за това са Google Maps, услугите за онлайн данни на Reuters и Bloomberg, системите за Интернет разплащания и др..

Кога се използва

Винаги, когато е възможно! Event-driven архитектурата създава бързина на реакцията. Хората (като основен източник на забавяне) се освобождават от още една грижа. Не можем да се надяваме, че телефонните обаждания съвсем ще отпаднат, но можем да разчитаме, че поне една част от запитванията и транзакциите ще се обработват автоматично. Таймерите ни освобождават от грижата да помним рутинни периодични дейности.

Необходими инвестиции и IT технологии

BPMS + BRE комбинирани с уеб услугите интегрирани в ESB са достатъчни за покриване на вътрешно генерираните събития. За външните събития обикновено се налага да се напишат прости отделни приложения (например уеб форми), които после се интегрират в общия оркестър на уеб услугите. Таймерите обикновено имат собствен сървър (част от BPMS), но могат да се използват и вградените във всяка операционна система Scheduler-и.

 

Мащабируемост отвъд границите на организацията. Business-To-Business Integration

Коментарът, че автоматичната реакцията на външни събития може да бъде оформена като уеб услуга, описана в публичното пространство ни подсказва идеята на следващия етап на разширението – публични уеб услуги. Ние позволяваме на нашите партньори да се възползват от функционалностите на собствените ни бизнес системи и директно да свържат своите системи с нашите. По такъв начин нашата Enterprise Service Bus преминава границите на организацията ни и се съединява със съответните информационни магистрали на нашите партньори. Естествено за да стане това сливане трябва организациите да са на едно ниво по отношение внедряването на SOA и интегрирането на системите чрез уеб услуги.

Трудно е накратко да се опишат ползите от това. Ще получите идея за какво става дума ако си мислите в термините на елиминиране на човека като междинно звено в предаването на информация от фирма към фирма. Ето още една неявна полза от преминаването на SOA – ще правим по-лесно бизнес с партньорите, които са толкова напреднали като нас.

Необходими инвестиции и IT технологии

Куриозно, но за да стане B2B интеграцията трябва да инвестираме не само ние, но и нашите партньори. Задължително и двете страни!

 

Къде остана човекът, все пак?

След като в началото видяхме какви ползи имат потребителите от въвеждането на BPMS, по-нататък ние постепенно отнемахме на хората все повече и повече дейности. Какво в края на краищата ще правят хората при наличието на една такава автоматизирана и интегрирана система? Не трябва да се заблуждаваме – човекът във всички случаи остава най-важната част от информационната система! Най-важните дейности остават за хората-потребители.

На първо място, BPMS дава в ръцете на бизнес организаторите средства за моделиране на бизнес процесите и дефиниране на бизнес правилата. Това е важна част от общата картина: дефинирането и последващата оптимизация и поддръжка на самата система от схеми на процесите е сложна и трудоемка задача. Необходимо е постоянно наблюдение над ефективността на бизнес процесите и тяхната адаптация в съответствие с променящата се бизнес среда.

Освен това, колкото и странно да звучи, някои от най-важните дейности в една бизнес организация лошо се вписват в схеми на бизнес процеси. Това са дейностите по стратегическото управление и дейностите, свързани с преговори. В такива “творчески” ситуации процесите не помагат много. Тука на преден план излизат други IT функционалности: Business Inteligence, системи, подпомагащи споделянето на информация (места за съобщения, форуми, блогове, конферентни средства), система за съхранение и организация на документи. Това са начини да се подпомогне човека при вземане на решения. В края на краищата най-много време губим докато вземаме решения. Разбира се вездесъщата SOA е приложима и в тези случаи.

Йордан Николов

Виж оригинала