Съдържание на статията
Управление на бизнес процесите: колко, как, защо?
стр.2 Процеси, в които участват само хора
стр.3 Автоматизирано изпълнение на дейности
стр.4 Законодателство и самоуправление на SOA организираната система
стр.5 Рефлективност-реакция на външни събития
Всички страници
Управлението на бизнес процесите и системите за тяхното управление, уеб услугите и SOA трайно се настаниха в публичното пространство. Създава се впечатлението обаче, че има разминаване в разбирането на двата аспекта на проблема – оперативният и технологичният.

Оперативните мениджъри разбират ползите от формализирането на бизнес процесите, но като че ли недооценяват истинския потенциал на новите технологии. IT специалистите са наясно с технологиите, но не разбират докрай тяхната приложимост и конкретните бизнес ползи. Като резултат често се получава разнобой между бизнес целите на даден проект и технологиите, с които той се реализира.

В тази статия ще се постараем да покажем различните нива на управление на бизнес процесите, кога са приложими, ползите от тях и какви IT технологии са необходими за тяхното внедряване.

 

 

Как работи една система за управление на процесите

В сърцето на всяка BPMS е системата за дефиниране и изпълнение на процеси (workflow engine). На фиг. 1 е показана типичната ситуация. Всичко започва с дефинирането на схемата на бизнес процеса като серия от логически свързани действия. Това се прави чрез специално приложение (workfow designer, workflow architect). Всяка дейност се описва с име, изпълнител, ресурси, параметри и т.н. Изпълнителят може да бъде както човек, така и някаква IT система. Веднъж създадена, схемата на работния процес се записва на BPMS-сървъра като шаблон (workflow). В зависимост от нивото на организацията и сложността на бизнеса в сървъра може да има от няколко десетки до няколко стотици схеми на бизнес процеси. Системата може да пуска множество екземпляри от всеки шаблон. Това са реалните бизнес процеси. Стартирането на нов екземпляр от даден процес може да става както от човек, така и автоматично. BPMS сървърът (по-точно частта workflow engine) следи изпълнението на дейностите от всеки бизнес процес и генерира задачи на различните потребители (хора или други IT системи) в зависимост от логиката на схемата. Крайните потребители работят само с таблица от задачите, които имат да изпълняват. Те изобщо не са ангажирани с това каква и колко сложна е схемата бизнес процеса. Списъкът със задачите се получават от изпълнителите през Интернет: хората използват уеб приложения, а автоматичните задачи се получават чрез извикване на уеб услуги.

Сега ще опишем различните нива на внедряване и експлоатация на системи за управление на бизнес процеси.