Съдържание на статията
Agile – ключът към управлението на проекти в динамична среда
2 стр. - Практиките
3 стр. - Extreme programming (XP)
4 стр. - Scrum
5 стр.- Feature-Driven Development
6 стр.- Crystal
7 стр. - Dynamic System Development Methodology
8 стр. - Заключение
Всички страници

Има и много други Agile методологии, например

  • Agile Unified Process (AUP) – модификация на класическият UP в Agile стил
  • Domain Driven Development – моделно – ориентирана методология
  • Lean Software development – по аналогия с концепцията Lean в производството, която акцентира на елиминирането на загубите и постоянното оптимизиране на процесите

В заключение...

  • Agile методологиите за управление на проекти отдавна са превзели софтуерната индустрия. Те стават все по-популярни и в други сектори, където класическото управление на проекти изостава от динамиката на развитието.
Йордан Николов
Виж оригинала