Съдържание на статията
Agile – ключът към управлението на проекти в динамична среда
2 стр. - Практиките
3 стр. - Extreme programming (XP)
4 стр. - Scrum
5 стр.- Feature-Driven Development
6 стр.- Crystal
7 стр. - Dynamic System Development Methodology
8 стр. - Заключение
Всички страници

Crystal

Под това име всъщност се крие не една, а цяла фамилия методологии. Коя от тях е най-удачна за конкретния случай зависи от това доколко голям е екипа и доколко критичен е продуктът.

Акцентът е върху критичността на разработваната система. Проектите се категоризират в четири категории зависимост от това дали срив в системата може да предизвика загуба на живот, финансов крах, преодолими загуби или временни неудобства.

Размерът на проектния екип е втората класификационна характеристика. Това е една от малкото Agile методологии, която осигурява мащабиране: промяна на методологията при промяна на критичността на проекта и на разработващия екип. Crystal се отличава и с други характерни практики. Например фокусиране – всеки член на екипа има максимум 2-3 задачи в текущия си списък, с ясен приоритет между тях (това допринася за елиминирането на мултитаскинга, което винаги е добра обща практика). Итерациите на разработка могат да са по-дълги – два до три месеца.