Съчетавайки опита си във фирменото управление и разработването на информационни системи ние създадохме първата българска уеб базирана система за управление на бизнес процеси - Team@Work.

Софтуерният пакет е серия от продукти и услуги, с които се обхваща целия процес на реализация на интегрирана система за управление на бизнес процеси и бизнес информация.

Това включва анализ на бизнеса, идентификация на процесите, тяхната автоматизация и интегрирането им в съществуващата информационна структура. Повече за Team@Work-BPM прочетете тук.

На основата на Team@Work, като вертикални решения са реализирани два допълнителни софтуерни продукта:

  • Team@Work-CM -уеб-базиран софтуер за управление на контактна информация и проследяване на взаимоотношенията с различни субекти на бизнес средата.
  • Team@Work-ISO - за автоматизиране на дейностите по управление на системите за качество.

Team@Work много често е основа за разработването на софтуерни приложения за специфични бизнеси.