Брой лицензи Цена в евро
1 15 евро/потребител/месец

Team@Work -CM е надстройка над Team@Work-BPM  - посочената цена включва в себе си абонаментен лиценз за използването на Team@Work-BPM.

Team@Work -CM се ползва на абонаментна основа. Закупувате толкова лицензи, колкото потребители ще ползват системата през съответния месец. Лицензите са персонални. Имате максимална мобилност да увеличавате и намалявате броя на необходимите ви лицензи в зависимост от интензитета на бизнеса ви. Това е най-безрисковото използване на системата - не изисква никакви начални инвестиции и следва интензивността на работата.

За МСП (Малки и средни предприятия), които не разполагат със собствени IT експерти предлагаме хостинг на наш сървър на цена 75 лева на месец.

Минималният общ брой лицензи (абонаментни + продуктови) на месец не може да бъде по-малък от 5 броя.

Всички цени са без включен ДДС.