Брой лицензи Цена в евро
1 300 евро/потребител

Тeam@Work -CM е надстройка над Team@Work-BPM - посочената цена включва в себе си продуктов лиценз за използването на Team@Work-BPM.

Закупувате толкова лиценза, колкото активни потребители ще ползват системата. Лицензите са персонални.

Винаги можете да преминете от абонаментен към продуктов лиценз. Имате право на намаление на закупен продуктов лиценз, използван като абонаментен за последните три месеца.
Минималният общ брой лицензи (абонаментни + продуктови) на месец не може да бъде по-малък от 5 броя.

Всички цени са без включен ДДС.