Коя е вградената парола за тестване на системата?

Team@Work е конфигурирана да се стартира първоначално в демонстрационен режим. В този режим са дефинирани няколко потребителя:

  • Henry
  • Alys
  • Karen
  • Robert
  • и т.н.

Използвайте тези акаунти, за да се научите да работите с раличните приложения на системата.

В демонстрационен режим паролите на всички потребители са едни и същи: 123456.

Потребителят с най-много права в демонстрационната база данни е henry. Така, че при първоначално влизане в приложенията използвайте потребителско име henry и парола 123456.

Какви са ограниченията на Администратора?

С потреителското име Administrator и парола 123456 можете да администрирате сървъра и работите в потребителското приложение Designer.

Администраторът не се числи към никоя структурна единица на организацията и затова не може да участва в работни схеми, в проекти, както и да получава и изпълнява задачи в приложението Task manager.

Как мога да създам нов потребител и да управлявам достъпа и правата му?

Потребителите се създават в приложението Designer.

Достъпът , паролите и правата се управляват от приложението Control center.

Колко потребителски акаунта мога да създам?

Можете да създадете неограничен брой потребителски акаунти.

Броят на активните обаче, не може да надвишава броя на закупените потребителски лицензи.

По всяко време можете да декативирате конкретен потребителски акаунт и да активирате друг.