Може ли да имам няколко Project Managers за един проект?
Не! Само един човек носи отговорността за изпълнението на проекта. Можете да смените човека, който изпълнява ролята на Project Manager, но не може двама или повече човека да носят отговорност за изпълнението на проекта. Не се допуска "размиване" на отговорността.
Кои браузъри поддържат Team@Work?
Приложението е оптимизирано за Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x, 9.x и Firefox 2.x, 3.x, 4.x.
Какво става, ако не завърша задачата си навреме?

Шефовете ви ще бъдат информирани, ако задачата е важна и излезе извън срока си.

Как се свързвам към сървъра?
Въведете следния URL в адресния ред на браузера:

http://SERVERADDRESS:8080/tasks

където SERVERADDRESS е IP адреса на сървъра на Team@Work.

Точната идентификация е оперделена от вашият системен администратор.

Защо не мога да стартирам нов проект?

Можете да стартирате проекти само по публични работни схеми или ако имате право да стратирате проекти по конкретна схема.

Правата за стартиране не проекти се определят, не според позицията ви, а в заивисмост от функцията, която изпълнявате в конкретната работна схема. 

Къде мога да видя какъв е статуса на изпратена задача?
Всяка изпратена задача се намира в списъка изпратени задачи. Вие винаги имате достъп до самата задача, въведените бележки и прикачените доументи, като можете свободно да дописвате бележки и да добавяте докуемнти. След завършване на задачата от изпълнител, тя се маркира със съответната икона и фактически отива в архив, т.е. вече можете само да разглеждате историята й, бележките и документите. От вас зависи кога ще изтриете изпъленена задача от списъка с изпратените задачи.
Защо задача не изчезва от списъка след натискане на бутона "Завърши"?
Не всяка задача може да бъде завършена дирктно с бутона "Завърши" от основния панел. Задачи, които изискват взимане на решение при избор (радиобутони) или различни възможности (опции) не могат да бъдат завършени директно. Трябва да влезете в редактора на задачата и след като маркирате решението си можете спокойно да завършите задачата. Друга възможна причина е изискване за качването на определени документи (резултати) от изпълнението на задачата, моделирани от дизайнера в работната схема.
Къде са параметрите на проекта?
Във въвеждащото поле на бележките, заедно с информацията за ръководителя и екипа.
Мога ли сам да си дам задача?
Да. Тя ще бъде отчетена във вашата работна ангажираност.
Как да превключа от английски на български?

Приложението автоматично избира default езика на браузера, който използвате. Ако използвате няколко езика взима първия от списъка. Т.е. за превключите на съответния език, трябва да го преместите като пръв в спъсъка от езици на браузера, който използвате.