Кои модули на Team@Work се инсталират отделно от сървъра?
Team@Work е клиент-сървър система. Това означава, че много потребители работещи с клиентските приложения на Team@Work се свързват и използват едновременно един и същ сървър. Всяко клиентско приложение може да се използва само след като се свърже със сървъра, който предварително трябва да е стартиран и да работи.

Така, че първо трябва да инсталирате сървъра на Team@Work.

Инсталирайте приложението Designer на персоналния компютър на ръководителя, който е отговорен за моделирането на процесите и отговаря за тяхното оптимизиране.След това се погрижете да настроите връзката със сървъра.

Task Manager е браузър-базирано приложене,  така че единствено трябва да запазите  по подходящ начин URL адреса на сървъра, към който броузерът трябва да се обърне.

Защо трябва да се инсталира Java Virtual Machine (JVM)?

Team@Work е изцяло Java приложение и изисква Java Runtime среда за работа. Ако имате инсталирана Sun JDK версия 1.5.1. или по-нова, можете спокойно да я използвате.

Запомнете, че Team@Work не работи с  Microsoft JVM. Инсталационният пакет съдържа всички необходими файлове на  Team@Work за правилна работа. Ако не сте сигурни, че разполагате с подходяща JVM просто инсталирайте приложената в пакета JVM.

Къде може да се инсталира приложението Designer ?
Приложението Designer може да бъде инсталирано на всеки компютър свързан чрез TCP/IP мрежа с компютъра, на който работи сървъра на Team@Work.
Сървърът се стартира за повече от минута. Нормално ли е това?
В някои случаи - да.  При стартиране на Team@Work сървърът извършва множество вътрешни проверки и тестове. Понякога това може да отнемен повече от минута. Препоръчваме ви да спирате сървъра само в екстремни ситуации - колкото по-рядко, толкова по-добре.
Защо когато стартирам сървъра се стартира лицензния мениджър?
Това означава, че сървърът не намира валиден лиценз на Team@Work на компютъра, на който е инсталиран. Обикновено това се получава, когато изтече пробния период на демо версията или изтече срока на закупения лиценз.
Защо не се стартира сървъра на Team@Work?
Първо проверете Java Virtual Machine. Team@Work работи само с Sun JDK 1.5.1 или по-нов. За да предотвратите този проблем инсталирайте Team@Work с приложената JVM в инсталационния пакет .

Друга възможна причина може да бъде недостатъчното ниво на права. За да инсталирате и стартирате сървъра е необходимо да имате пълни права за отваряне, четене, писане и изтриване на файлове от директорията, в която е инсталиран сървъра. За да разрешите този проеблем инсталирайте  Team@Work в дирктория, за която имате пълни администраторски права (root).

Опасно ли е рестартирането на сървъра? Какво мога да се загубя?
Не. Рестартирането на сървъра не може да разруши базата данни или да доведе до загуба на информация.  Само потребителите, които са били вътре в системата, ще бъдат разкачени и ще трябва отново да се свържат със сървъра.