Провеждаме специализирани курсове по съвременни методики и практики за управление на бизнес процеси и бизнес системи:

За бизнес ръководители:

  • управление на процеси (BPM) Системи за управление на процеси (BPMS)
  • управление на взаимоотношенията с клиенти, доставчици, партньори (CRM)
  • управление на веригата на доставки (SCM)
  • Tеория на ограниченията (ToC)
  • Стройните методи
  • Управление на критичната верига
За ИТ ръководители и експерти:
  • SOA
  • ESB
  • Scrum
  • Agile

Периодично провеждаме отворени семинари касаещи тенденциите и новостите в развитието на бизнес ориентираните информационни системи.

В непрекъснато партньорство сме с висши учебни заведения подпомагайки обучението в бизнес факултетите и колежите по отношение на инновативни методики и практики за управление на бизнеса.