Team@Work свързва хора, тенологии, данни и информация в единна платформа.

Системите за управление на бизнес процеси (BPMS) постигат

  • По-ниски оперативни разходи - средно с 62 %
  • По-добра продуктивност - до 73 %
  • По-добро управление на промените - 39 %
  • По-добри комуникации - до 80 %
  • По-бързо вземане на решения - с 68 %
  • Ускоряване на процесите - с 37 %
Източник: списание CIOО, 2006 година

Освен глобалните ползи за бизнеса от внедряването на система за управление на процесите, отделните потребители са изключително облагодетелствани: